Home

De Hartenboom is een privépraktijk in Merchtem - Peizegem voor psychotherapeutische begeleiding, individuele coaching en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met de volgende uitdagingen:


 • Emotionele moeilijkheden;
 • Stress, burn-out, (faal)angst, twijfels, onzekerheid;
 • Stemmingsstoornissen, depressie, neerslachtigheid en negativiteit;
 • Eetstoornissen;
 • Gedragsproblemen, ADHD, boosheid, opstandig en woede-aanvallen;
 • Slaapproblemen, piekeren, moeilijk in- en doorslapen en prikkelbaar;
 • Verlies/rouw, dood, scheiding en chronische ziekte;
 • Opzettelijke zelfverwonding en dwangen;
 • Levensvragen, waarden en betekenis van je bestaan;
 • Opvoedingsondersteuning;
 • Mindfulness;
 • ADHD/ASS/Hoogbegaafdheid/piekeren/studeermoeilijkheden/opvoedvragen bij kinderen en jongeren
 • Contextuele therapie;
 • Creatieve therapie;
 • ACT therapie

 

ACT therapie (Acceptance and Commitment Therapy) bekijkt pijn, verdriet, boosheid, angst, … als normale onlosmakelijke ervaringen van het mens-zijn. Het wegduwen van deze ervaringen vergroot het psychisch/emotioneel lijden van de mens. Door acceptatie en mindfulness oefeningen worden emotionele en psychische zorgen draaglijker en spelen ze minder parten in ons dagelijks functioneren.


Naast de individuele psychologische moeilijkheden richt de contextuele therapie zich tot de vele menselijke relaties die je als individu aangaat, en de invloed van je gezin van herkomst. Tijdens de sessies worden de moeilijkheden vanuit vier invalshoeken benaderd:

 • de feiten (wie ben je, wat doe je etc);
 • de psyche (hoe ervaar je de gebeurtenissen);
 • het systeem (hoe verlopen de sociale relaties);
 • het relationeel-ethische (hoe is de balans tussen zorg geven en krijgen)


Met mindfulness leren we je omgaan met uitdagingen zoals stress, burn-out, (faal)angst, twijfels, onzekerheid alsook pijn. Door bewust aandacht te geven aan het hier en nu (gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties,…) en er tegelijkertijd niet direct over te oordelen, stimuleert mindfulness de creativiteit en verbetert het de communicatie.


In tegenstelling tot meer traditionele therapieën, wordt het verwerkingsproces naast gesprekstherapie op gang gebracht door een ervaringsgerichte vorm van therapie, de creatieve therapie. Het creatief proces dat het kind of de jongere doormaakt staat hierbij centraal, hetgeen betekent dat de psychische problemen via beeldende interventies en methodes worden aangepakt. Via creatieve therapie kunnen kinderen en jongeren hun moeilijkheden, het onuitspreekbare, hun gevoelens via tekeningen, beelden, foto’s etc. uiten. In de sessies leren ze omgaan met emoties van verdriet, angst, boosheid en trachten we deze een plaats te geven.

Het Hartenboom team


  Sinds begin 2021 heeft de Hartenboom twee pyschologen, Lisa & Astrid, en biedt ook psychodiagnostisch onderzoek aan. 

   PsycholoogAstrid-CreatieveTherapie (1)
   PsycholoogAstrid-CreatieveTherapie (2)
   PsycholoogAstrid-CreatieveTherapie (3)
   PsycholoogAstrid-CreatieveTherapie (4)
   PsycholoogAstrid-CreatieveTherapie (5)
   PsycholoogAstrid-CreatieveTherapie (6)
   PsycholoogAstrid-CreatieveTherapie (7)